جلسه كاركنان معاونت آموزش موسسه روز پنج‌شنبه مورخ 98/10/12

جلسه كاركنان  معاونت آموزش موسسه كه روز پنج‌شنبه مورخ 98/10/12  ساعت 8:15 با حضور معاونت محترم آموزش جناب حجه الاسلام والمسلمين دکتر سيد محمد صادق موسوی نسب  ومديران آموزش  برگزار شد.