برگزاری کارگاه دانش افزایی درس افزار جدید موسسه

 به همت معاونت آموزش و همکاری معاونت فناوری اطلاعات کارگاه دانش افزایی درس افزار جدید برای اساتید موسسه برگزار گردید.

 به گزارش مدیریت پشتیبانی آموزشی این کارگاه  در روز های 30 دی لغایت 2 بهمن ماه به مدت سه روز در سالن اندیشه و سالن اجتماعات موسسه برای اساتید و اعضاء هیئت علمی ارائه شد که مورد استقبال ایشان قرار گرفت.

شایان ذکر است این درس افزار به همت معاونت فناوری اطلاعات در موسسه تولید شده که در مقایسه با درس افزارهای دیگر مورد تقدیر است.