برگزاری همایش معرفی رشته‌های آموزشی موسسه

برگزاری همایش معرفی رشته‌های آموزشی مؤسسه
همایش معرفی رشته‌های آموزشی مؤسسه جهت انتخاب رشته تحصیلی ویژه دانش‌پژوهان ورودی 94(حضوری و نیمه حضوری) صبح جمعه مورخ 95/12/07 از ساعت 07:30 الی 15:30 در سالن اجتماعات نرجس خاتون برگزار شد.
در این همایش که با حضور دانش‌پژوهان ورودی 1394 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره برگزار شد دبیران آموزشی گروه‌های علمی مؤسسه از جمله حجج اسلام و آقایان جباری،حسین پور، نقیب زاده، جعفری، پرهیزکار، رجایی، خواص، موسوی نسب کرمانی، مشکی و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر موسوی نسب قمی، معاون محترم آموزش به ایراد سخن پرداختند.
همچنین در پایان این مراسم با دکلمه خوانی جناب آقای سبحان نجاتی، مداح نوجوان عزیز، مراسم روح تازه‌ و معنوی‌ای گرفت.