برگزاري آزمون ورودي كارشناسي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

آزمون ورودي مقطع كارشناسي سال تحصیلی 1401-1400 مؤسسه  در قم و 8 شهرستان دیگر به طور همزمان برگزار شد.

به گزارش مدیریت پشتیبانی معاونت آموزش این آزمون جمعه 17بهمن به همت مدیریت پذیرش در شهرستانهای قم، مشهد، تهران، شيراز، اصفهان، ،‌ كرمان، اهواز، بناب و بابل با حضور 1500 داوطلب  تحت نظارت سازمان سنجش آموزش كشور انجام شد.

گفتني است اين آزمون هر ساله در 13 رشته علوم انساني برگزار مي‌ّشود که اختصاص به طلاب داراي سطح يك برادر و خواهر دارد.

لازم به توضیح است پذيرفته‌شدگان در اين آزمون پس از 4 سال تحصيل در يكي از رشته‌هاي تخصصي سيزده‌گانه هنگام فارغ ‌التحصيلي همزمان موظف به ارائه سطح 2 حوزوي نيز مي‌باشند.