افتتاحیه سال تحصیلی 1399 - 1400

افتتاحیه سال تحصیلی 1399 - 1400 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با سخنرانی حضرت علامه مصباح یزدی(دام ظله) و خیرمقدم معاونت محترم آموزش و توصیه های چند تن از استادان مؤسسه در آدرس‌های زیر قابل مشاهده است.

آیت الله علامه مصباح یزدی (دام عزه)

خیر مقدم توسط معاونت محترم آموزش موسسه حجت الاسلام دکتر موسوی نسب

حجت الاسلام دکتر علی مصباح

حجت الاسلام استاد فقیهی

حجت الاسلام دکتر نقیب زاده

جناب آقای دکتر شرف الدین