اطلاعیه مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 99-98

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 98

با سخنرانی علامه مصباح یزدی زیده عزه

روزدوشنبه98/07/01 ساعت16

 تالار موسسه امام خمینی ره