اساتید نمونه موسسه در بخش های مختلف

 اساتید نمونه بخش های مختلف در سال 1403 که برای نخستین بار در موسسه به صورت متمرکز تجلیل شد به شرح زیر می باشد:

اساتید بخش آموزش حضوری:

1-  حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم شبان نیا

2-  حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی   

3-  حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجتبی مصباح

اساتید بخش فقه و اصول:

4-  حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی خطیبی   

5-  حجت الاسلام و المسلمین محمد معروفی

6-  حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید آریان 

اساتید بخش آموزش های آزاد:            

7-  حجت الاسلام و المسلمین دکتر صفدر الهی راد   

8-  حجت الاسلام و المسلمین محمد نراقی 

9-  حجت الاسلام و المسلمین دکتر حامد شاد

اساتید بخش آموزش مجازی:

10-  حجت الاسلام و المسلمین مجید نظامی بخشایشی

11-  حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی اکبر حسینی

12-  حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی رحیمی زاده