آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی موسسه

آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
با استناد به آیین نامه یکپارچه مقررا آموزشی دوره های تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب جلسه 962 به تاریخ 1402/4/25 و در راستای حفظ و ارتقاء کیفیت آموزشی در نظان آموزش موسسه آموطشی و پژوهشی امام خمینی ره،
آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی تدوین شد. این آیین نامه در دو بخش عمومی و اختصاصی همراه با پیوست تعاریف، تنظیم شده است.
لازم به ذکر است آیین نامه مذکور ویژه ورودی های 1404 به بعد می باشد. دانش پژوهان گرامی جهت مطالعه آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره های تحصیلی می توانند در قسمت انتهایی سایت معاونت آموزشی، بخش بانک اطلاعات، پوشه آیین نامه، گزینه متفرقه مراجعه کنند.