آغاز ثبت نام مقطع کارشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

 ثبت نام مقطع کارشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ویژه طلاب آغاز شد

 دوره حضوری در 13 رشته ویژه برادران

 دوره نیمه حضوری در 7 رشته ویژه برادران و خواهران

 زمان ثبت نام: تا  1399/10/20

 آزمون کتبی: جمعه 17 بهمن 1399

 تماس: 32113628 – 32113618- 02532113664

 ثبت نام در نشانی زیر:
http://paziresh.iki.ac.ir