همایش دانش پژوهان نیمه حضوری

 
همایش دانش پژوهان نیمه حضوری مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره با سخنرانی حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی دامت برکاته
 
اهداف همایش :
تبیین اهداف آموزشی و ارائه توضیحات لازم توسط کارشناسان 
و آشنایی بیشتر دانش پژوهان با شرح وظایف بخش های مختلف و استفاده از نظرات کارشناسان
 
زمان : پنج شنبه 5 اسفند ماه 95 ساعت : 8:30 الی 12:00
مکان : تالار مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره