قابل توجه کلیه دانش پژوهان کارشناسی ارشد موسسه :

  آزمون‌های تخصصی ارشد 97 از روز سه شنبه 12/15/ 96الی پنج شنبه 12/17/ 96باحضور نماینده سازمان سنجش در5رشته فلسفه، روان‌شناسی،حقوق، اقتصاد و فلسفه دین برگزار می‌گردد

آزمون‌های تخصصی ارشد 97 از ساعت 8 تا 9.5 و از 10 تا 11.5  درسالن منفی 2 ساختمان مرکزی موسسه برگزار می گردد.