دیدار ریاست موسسه با دانش پژوهان

دیدار صمیمانه ریاست محترم موسسه با دانش پژوهان گرامی

دیدار صمیمانه ریاست موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، آیت الله رجبی با دانش پژوهان گرامی در چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

این نشست صمیمی  به همراه پرسش و پاسخ در تالار موسسه از ساعت 17:30 لغایت اذان مغرب برگزار خواهد شد.