کارشناس اردوهای علمی، کارگاه ها ومراسم آموزشی

نام کامل مسئول: 
علیرضا رحمانی
سمت: 
کارشناس اردوهای علمی، کارگاه ها ومراسم آموزشی
شماره تماس: 
32113127-025

شرح وظایف:

  • هماهنگی و اخذ اعتبارات، فاکتور ها و رسیدگی به کلیه فاکتورهای پرداختی و تسویه نهایی آنها
  • پیگیری وتحویل ملزومات و اقلام مصرفي و سرمايه‌اي مورد نیاز واحد های مختلف معاونت آموزش
  • پیگیری و بایگانی فیش های  واریزی اطاله تحصیل و امور مربوط به تنخواه و تسویه وعودت ودیعه دانش پژوهان  نیمه حضوری
  • هماهنگی در بارگزاری دروس نیمه حضوری در سایت نیمه حضوری
  • هماهنگی و تهیه وسیله ایاب و ذهاب و بلیط قطار و هواپیما در صورت نیاز
  • همکاری در برگزاري مراسم افتتاحیه و گردهمايي‌ها و اردوهای جلسات توجیهی و نشست ها و كارگاها
  • هماهنگی محل اقامت و محل های بازدید اردو ها
  • هماهنگی پذیرایی (شام و نهار و صبحانه)مناسسبت ها و مراسمات

کارشناس اردوهای علمی، کارگاه ها ومراسم آموزشی