در اين صفحه ليستي از پايان‌نامه‌هايي که دفاعيه آنها در اين سايت اطلاع‌رساني شده است، نمايش داده شده است. جهت بررسي سوابق اساتيد راهنما و مشاور کادرهايي براي جستجو در بين فيلدهاي اين جدول تهيه شده است. با تايپ چند حرف از نام استاد يا دانش‌پژوه در کادر مربوطه مي‌توانيد پايان‌نامه‌هاي مورد نظر را جستجو نماييد.
عنوان مقطع رشته دانش‌پژوه استاد راهنمانزولی تاريخ
بررسی انتقادی دیدگاه توماس کوهن درباره پیشرفت علم کارشناسي ارشد فلسفه جناب حجت الاسلام آقای مهدی گودرزی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی رضایی 12 / 08 / 1400
نقد رفتارگرایی در فلسفه ذهن بر پایه حکمت صدرایی کارشناسي ارشد فلسفه جناب حجت الاسلام آقای حجت الله آتش افروزمند جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی رضایی 16 / 08 / 1400
نقش شکوفایی گرایش فطری به کمال مطلق در معنایابی زندگی از نظر اندیشه اسلامی کارشناسي ارشد فلسفه جناب حجت الاسلام آقای حامد محمدی متین جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی رضایی 15 / 09 / 99
بررسی تطبیقی شیوه حکومتی امیرمؤمنان علی(ع) و شیوه حکومتی رهبران جمهوری اسلامی ایران(امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه‌ای) دکتري تاریخ و اندیشه معاصر جناب حجت الاسلام آقای مهدی یعقوبی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی ابوطالبی 07/ 12 / 1401
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در مردم سالاری دینی کارشناسي ارشد علوم سیاسی حجت الاسلام آقای روح الله دشتی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی ابوطالبی 30 / 10 / 1402
نسبت هویت و فرهنگ و نقش آن در تمدن‌سازی و تطبیق آن با دوره صفویه دکتري تاریخ و اندیشه معاصر جناب حجت الاسلام آقای محمدعلی کرمانی‌نسب جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی ابوطالبی وجناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ابوذر مظاهری مقدم 13/ 07 / 1402
الگوی اسلامی نظام جهانی مطلوب وراهبردهای تحقق آن دکتري علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای محمد علی رنجبر جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی 26 / 02 / 98
تأثیر مؤلفه های قدرت انقلاب اسلامی بر دیپلماسی عمومی کارشناسي ارشد علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای میرزامحمد عاقلی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی 02 / 09 / 1400
شاخص های امنیت سیاسی در فقه اسلامی با تأکید بر آراء فقهی امام خمینی(ره) کارشناسي ارشد علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای رسول حکمی شلمزاری جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی 04 / 07 / 98
راهبردهای دولت‌سازی از منظر حکمت سیاسی متعالیه دکتري علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای سیدهادی مقدسی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی 25 / 08 / 1402
فرآیند تأثیرگذاری جنگ نرم بر طرح‌واره‌های شناختی و سبک اسنادی و پیامدهای سیاسی آن کارشناسي ارشد علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای محمدحسن اسدی‌نسب جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی 30/ 06 / 1402
اهداف و رسالت های انقلاب اسلامی در سطح بین الملل بر اساس فرهنگ سیاسی انتظار کارشناسي ارشد علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای محسن حصیبی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی 25 / 10 / 98
الگوی اسلامی دیپلماسی عمومی دکتري علوم سیاسی جناب حجت الاسلام آقای محمدعلی بیانی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی 03/ 03 / 1402
آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران از منظر اقتصاد اسلامی کارشناسي ارشد اقتصاد حجت الاسلام آقای مهدی جمشیدی اردشیری جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی خطیبی 29 / 09 / 1402
بررسی کاربست اصل تدریج، ملاک ها و چالش‌ها کارشناسي ارشد تربیت مربی اخلاق حجت الاسلام آقای محمدحسین فایضی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر هادی حسین‌خانی 29 / 11 / 1402
بررسی مراحل تربیت اخلاقی در کودکی با تأکید بر منابع اسلامی دکتري روان‌شناسی تربیتی جناب حجت الاسلام آقای خیرالله امیری جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر هادی حسین‌خانی 30/ 03 / 1401
نقش تقوا در کمال انسان در قرآن کارشناسي ارشد علوم قرآنی جناب حجت الاسلام آقای سیدمحمد نمازی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتراسمعیل سلطانی 27 / 09 / 99
سرشت مشترک انسانی از منظر قرآن کریم دکتري علوم قرآن و حدیث جناب حجت الاسلام آقای یونس حسنی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتراسمعیل سلطانی 22 / 07 / 1402
راه‌کا‌رهای تقویت حسن ظن به خدا از منظر قرآن کارشناسي ارشد علوم قرآنی جناب حجت الاسلام آقای علیرضا خوشحال جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتراسمعیل سلطانی 28/ 10 / 1401
راهکارهای قرآن برای تأمین نیازهای معنوی انسان کارشناسي ارشد علوم قرآنی جناب حجت الاسلام آقای احمد زارعی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتراسمعیل سلطانی 22 / 10 / 98
نقش خداباوری در کمال انسان از منظر قرآن کارشناسي ارشد علوم قرآنی جناب حجت الاسلام آقای محسن زندی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتراسمعیل سلطانی 18 / 10 / 1400
بررسی نظریه شهود عقلی و حسی و نتایج آن بر اساس مبانی حکمت متعالیه دکتري حکمت متعالیه جناب حجت الاسلام آقای محمود شریفی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای سید یدالله یزدان پناه 27 / 06 / 99
بررسی نظریه شهود عقلی و حسی و نتایج آن دو بر اساس مبانی حکمت متعالیه دکتري حکمت متعاليه جناب حجت الاسلام آقای محمود شریفی جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای سید یدالله یزدان پناه 06 / 09 / 99
بررسی تطبیقی جنسیت از منظر اندیشمندان موج دوم فمینیسم و مفسران قرآن(با تأکید بر نظرات سیمون دوبوار،علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی) کارشناسي ارشد دانش اجتماعی مسلمین جناب حجت الاسلام آقای محمدجواد حیدربیک نژاد جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای قاسم ابراهیمی پور 17 / 02 / 99
طراحی وتبیین الگوی رفتار سازمانی مبتنی بر اخوت اسلامی دکتري مدیریت جناب حجت الاسلام آقای مجید زارع شحنه جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مجتبی درودی 09 / 03 / 98

صفحه‌ها