تقویم آموزشی نيمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403 - حضوري و نیمه حضوری

تقویم آموزشی نيمسال  دوم سال تحصیلی 1402-1403 دوره حضوری موسسه به همراه زمان انتخاب واحد، حذف و اضافه دروس انتخابی و امتحانات پایان ترم به پیوست فایل اعلام می گردد.

خدمات آموزشی