تقویم آموزشی نيمسال اول سال تحصیلی 1402-1403 - حضوري

تقویم آموزشی نيمسال  اول سال تحصیلی 1402-1403 دوره حضوری موسسه به همراه زمان انتخاب واحد، حذف و اضافه دروس انتخابی و امتحانات پایان ترم به پیوست فایل اعلام می گردد.

خدمات آموزشی