تعطیلات مؤسسه

به اطلاع کلیه دانش پژوهان و مراجعه کنندگان محترم میرساند مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - معاونت آموزش از تاریخ 99/05/17 لغایت 99/05/31 تعطیل می‌باشد.