عنوان پايان‌نامه
صورت بندی و بررسی تبیین های عقلی ولایت فقیه
رشته: 
فلسفه سیاسی اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای محمد حسین زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد هادی حمیدیان
تاريخ: 
22 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی مردم سالاری دینی در جامعه چند فرهنگی افغانستان
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر منوچهر محمدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حفیظ الله مبلغ
تاريخ: 
28 / 09 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
راه کارهای حقوقی اصلاح رابطه قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی ایران
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر فیروز اصلانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدروح الله مصباح نسب
تاريخ: 
28 / 09 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی رابطه اعیان ثابته با اختیار
رشته: 
عرفان اسلامی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسین مظفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی کلهری
تاريخ: 
12 / 09 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
خواطر درعرفان اسلامی
رشته: 
عرفان اسلامی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر داود حسن زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی باقرزاده
تاريخ: 
12 / 09 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تأثیر هلنیسم در خداشناسی ادیان ابراهیمی(بررسی مقایسه ای)
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد حسین طاهری آکردی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد حسن صالح
تاريخ: 
14 / 09 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ظرفیت های فقه سیاسی و تأمین امنیت فرهنگی نظام اسلامی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر قاسم شبان نیا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسین انجم شعاع
تاريخ: 
13 / 09 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی ملاک های هویت شخصی از منظراندیشمندان اسلامی وغربی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جعفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید محمد قاضوی
تاريخ: 
06 / 09 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
اقتضائات قاعده نفی سبیل در سیاست خارجی و کاربست آن در دولت های بعد از انقلاب اسلامی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مصطفی محمدی
تاريخ: 
05 / 09 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
رابطه نفس و بدن از دیگاه قرآن
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله محمود رجبی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوذر تشکری صالح
تاريخ: 
23 / 08 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها