عنوان پايان‌نامه
معاد جسمانی با جسم عنصری از دیدگاه عقل و نقل
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید محمد مهدی نبویان
تاريخ: 
04 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی تربیت ولایی در دوران کودکی
رشته: 
فلسفه تعلیم و تربیت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید احمد رهنمایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای احسان زینلی
تاريخ: 
02 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی انسان شناسی سیاسی غرب معاصر بر مبنای فلسفه سیاسی فارابی
رشته: 
فلسفه سیاسی اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن رضوانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید مهدی سیدیان
تاريخ: 
02 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
راهبردهای سیاست توحید محور اسلامی در عصر پساسکولار در سطوح ملی،امتی و جهانی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مهدی امیدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد ذوالفقاری
تاريخ: 
01 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش گرایش عثمانی در تقابل با تشییع
رشته: 
تاریخ تشییع اثنی عشری
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حامد منتظری مقدم
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای وحید میرجانی
تاريخ: 
01 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی اسلامی نظام جهانی مطلوب وراهبردهای تحقق آن
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت السلام والمسلمین آقای دکتر مهدی امیدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد علی رنجبر
تاريخ: 
01 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
کرامت انسان در قرآن ودلالت های مبنایی آن در بحث شخصیت در روان شناسی(رویکردهای انسان شناختی،صفات و روان تحلیلی)
رشته: 
تفسیر و علوم قرآن
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید آریان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد مهدی مشایخی
تاريخ: 
24/ 11 /97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
اختفای الهی در قرآن
رشته: 
دین شناسی (کلام)
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد مطهری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسین شکری
تاريخ: 
08 / 11 / 1397
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
روش های درون سازی ارزش های اخلاقی از منظر قران کریم
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر صادق کریم زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محسن رئیسی
تاريخ: 
03 / 11 / 1397
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تحلیل محتوای کتاب های درسی طرح ولایت از منظر تربیت ارزش ها
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر صادق کریم زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد هادی مروجی
تاريخ: 
02 / 11 / 1397
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها