عنوان پايان‌نامه
نیاز انسان به ولی خدا از دیدگاه قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای جعفر انواری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای هادی فیاضی
تاريخ: 
22 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
اشتغال مطلوب در اقتصاد مقاومتی و راهبردهای تحقق آن در استان قم
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدکاظم رجایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سعید ابراهیمی
تاريخ: 
26 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
مسیح و مسیحیت در قرآن کریم (ناظر به شبهات مسیحیت)
رشته: 
دین شناسی(ادیان ابراهیمی)
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین نقوی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای جعفر رضایی مجیدپور
تاريخ: 
23 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شرایط و گستره عامل اخلاقی از منظر امامیه و کاتولیک
رشته: 
دین شناسی(ادیان ابراهیمی)
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداکر حسینی قلعه بهمن
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مجتبی نوروی کوهبنانی
تاريخ: 
21 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی نقش معادباوری در فعل اخلاقی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حمیدرضا گودرزی
تاريخ: 
21 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی از منظر ارزش های اجتماعی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداحمد رهنمایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوالفضل خوش اخلاق
تاريخ: 
26 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
آسیب شناسی مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای دانیال محب الطاهر
تاريخ: 
25 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی اصول حاکم بر صادرات و واردات در اقتصاد مقاومتی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سعید محمدبیگی
تاريخ: 
25 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطور تاریخی معانی حسن و قبح در کلام اسلامی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسین فاریاب
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای جابر اسفندیارپور
تاريخ: 
24 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی و نقد ادله عقلی انکار تجرد نفس انسانی در کلام اسلامی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر حسن یوسفیان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای احمدرضا کفراشی
تاريخ: 
23 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها