عنوان پايان‌نامه
ملاک و آثار جانشینی انسان از خداوند در قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر غلامعلی عزیزی کیا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد رهبر
تاريخ: 
23 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
راهکارهای قرآن برای تأمین نیازهای معنوی انسان
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتراسمعیل سلطانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای احمد زارعی
تاريخ: 
22 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
اصول حاکم بر نظام ارزی مطلوب از نگاه اقتصاد مقاومتی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محسن خلیلی تیرتاشی
تاريخ: 
24 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
عوامل شکوفایی فطرت الهی در انسان از دیدگاه قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد نقیب زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدعلی اکبر حسینی
تاريخ: 
23 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
کارکرد نیازهای مادی در کمال انسان از منظر قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مصطفی کریمی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای وحید امیری گازکهن
تاريخ: 
25 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
مبانی، مؤلفه ها ، معیارها و شاخص های مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدکاظم رجایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی قاسمی
تاريخ: 
24 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
عقلانیت در معنویت دینی و معنویت سکولار،چیستی و جایگاه
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جعفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی قربانی
تاريخ: 
26 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
اهداف و رسالت های انقلاب اسلامی در سطح بین الملل بر اساس فرهنگ سیاسی انتظار
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محسن حصیبی
تاريخ: 
25 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
سهولت و صعوبت عبادات در یهودیت و اسلام
رشته: 
دین شناسی(ادیان ابراهیمی)
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین نقوی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابراهیم بهادیوند چگینی
تاريخ: 
22 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
عدالت محوری در اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران از سال 1390 تا 1396)
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدکاظم رجایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مهدی دهقانی
تاريخ: 
24 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها