عنوان پايان‌نامه
شاخص های امنیت سیاسی در فقه اسلامی با تأکید بر آراء فقهی امام خمینی(ره)
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای رسول حکمی شلمزاری
تاريخ: 
04 / 07 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش گرایش های متعالی در رفتار انسان از منظر قرآن
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید آریان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای هابیل گرمابی
تاريخ: 
03 / 07 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
سنخ شناسی زندگی بر اساس اندیشه اسلامی و روان شناسی مثبت گرا با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و سلیگمن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رحیم ناروئی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید هادی سرکشیک
تاريخ: 
16 / 05 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تبیین نظری تأثیر معنویت اسلامی کارکنان بر ارتباطات درون سازمانی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر محمد تقی نوروزی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سعید حیدرعلی
تاريخ: 
08 / 05 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی سلامت جنسی همسران بر اساس منابع اسلامی, ساخت بسته آموزشی وبررسی کارآمدی آن بر میزان رضایت جنسی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوالقاسم بشیری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدرضا بنیانی
تاريخ: 
06 / 05 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش گرایش عثمانی در تقابل با تشیَع و تداوم آن با سلفیه
رشته: 
تاريخ تشيَع
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حامد منتظری مقدم
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای وحید میرجانی
تاريخ: 
03 / 05 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
خودمهارگری درمنابع اسلامی و بررسی تحول آن در نوجوانی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا احمدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای عبدالاحد اسلامی
تاريخ: 
30 / 04 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
طراحی وتبیین الگوی رفتار سازمانی مبتنی بر اخوت اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مجتبی درودی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مجید زارع شحنه
تاريخ: 
29 / 04 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
رابطه سرشت و رفتار انسان از دیدگاه قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد نقیب زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مراد علی شورگشتی
تاريخ: 
05 / 04 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
صورت بندی و بررسی تبیین های عقلی ولایت فقیه
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای محمد حسین زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد هادی حمیدیان
تاريخ: 
15 / 04 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها