عنوان پايان‌نامه
طراحی الگوی تدوین خط مشی دینی رسانه کودک در جمهوری اسلامی ایران
رشته: 
مدیریت رسانه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد حسن جعفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید امیر جوادی حسینی
تاريخ: 
21 / 03 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
انسان شناسی حکمت متعالیه معطوف به فلسفه تعلیم و تربیت
رشته: 
فلسفه تعلیم و تربیت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای موسی مهدی هاشمی
تاريخ: 
10 / 03 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
طراحی و تبیین الگوی تدوین خط مشی عمومی در حوزه رسانه برای جامعه چندفرهنگی با رویکرد اسلامی(مطالعه موردی افغانستان)
رشته: 
مدیریت رسانه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد حسن جعفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ظاهر اکبری
تاريخ: 
08 / 03 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
مبانی و اصول روشی فقه تمدنی
رشته: 
دانش اجتماعی مسلمین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله ابوالقاسم علیدوست
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدحسین متولی امامی
تاريخ: 
23 / 02 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی جنسیت از منظر اندیشمندان موج دوم فمینیسم و مفسران قرآن(با تأکید بر نظرات سیمون دوبوار،علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی)
رشته: 
دانش اجتماعی مسلمین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای قاسم ابراهیمی پور
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدجواد حیدربیک نژاد
تاريخ: 
17 / 02 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی چالش های ساختاری امنیت بین الملل و راه حل آن از منظر فقه اسلامی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم شبان نیا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مهدی جهان
تاريخ: 
16 / 02 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تحلیل ارتباط ساحت های اخلاق بر اساس حکمت متعالیه
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای زهیر رضازاده
تاريخ: 
24 / 11 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تببین و بررسی تطبیقی مسأله معاد از دیدگاه جسم انگاران مسلمان و مسیحی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جعفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدحسین مرادی نسب
تاريخ: 
24 / 11 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی رضایت باطن در معنویت اسلام و سکولاریسم دینی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مجتبی ارشدی بهادر
تاريخ: 
23 / 11 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی رابطه موعود و صلح جهانی در امامیه و صهیونیسم مسیحی
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید علی حسنی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسن دین پناه
تاريخ: 
16 / 11 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها