عنوان پايان‌نامه
ملاک ارزش گذاری اخلاقی مؤثر بر استخراج اصول حاکم بر سیاست گذاری های اقتصاد اسلامی
رشته: 
فلسفه اقتصاد اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمحمد علی موسوی
تاريخ: 
26 / 06 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی ادله فیزیکالیست ها بر عدم تجرد نفس
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مصطفی ایزدی
تاريخ: 
12 / 06 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
وظایف حکومت در تربیت دینی از منظر قرآن
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمد صادق موسوی نسب
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای اصغر اسماعیلی
تاريخ: 
02 / 06 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی تأثیر نظریه تکامل بر مبانی انسان شناسی علوم انسانی
رشته: 
فلسفه علوم اجتماعی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی مصباح
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حمید امامی فر
تاريخ: 
15 / 05 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
مبانی عقلی استکبارستیزی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علیرضا اشقری
تاريخ: 
30 / 04 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
طراحی الگوی تدوین خط مشی عمومی در حوزه رسانه با رویکرد اسلامی:(مطالعه موردی جامعه چندفرهنگی افغانستان)
رشته: 
مدیریت رسانه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسن جعفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ظاهر اکبری
تاريخ: 
26 / 04 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی اصول نظری معنویت اشو
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجعفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسن قره باغی
تاريخ: 
24 / 04 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش خانواده در پرورش مدیران از منظر اسلام
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محسن منطقی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدتقی جمشیدی
تاريخ: 
19 / 04 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تصور از خدا بر اساس اسماء الهی در آیات و روایات و ساخت پرسش نامه آن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدناصر سقای بی ریا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای احد امیدی
تاريخ: 
09 / 04 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی رابطه موعود و صلح جهانی آخرالزمان در امامیه و مسیحیت صهیونیستی
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدعلی حسنی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسن دین پناه
تاريخ: 
27 / 03 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها