عنوان پايان‌نامه
عقلانیت در معنویت دینی و معنویت سکولار،چیستی و جایگاه
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جعفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی قربانی
تاريخ: 
26 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
اهداف و رسالت های انقلاب اسلامی در سطح بین الملل بر اساس فرهنگ سیاسی انتظار
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محسن حصیبی
تاريخ: 
25 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
سهولت و صعوبت عبادات در یهودیت و اسلام
رشته: 
دین شناسی(ادیان ابراهیمی)
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین نقوی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابراهیم بهادیوند چگینی
تاريخ: 
22 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
عدالت محوری در اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران از سال 1390 تا 1396)
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدکاظم رجایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مهدی دهقانی
تاريخ: 
24 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نیاز انسان به ولی خدا از دیدگاه قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای جعفر انواری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای هادی فیاضی
تاريخ: 
22 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
اشتغال مطلوب در اقتصاد مقاومتی و راهبردهای تحقق آن در استان قم
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدکاظم رجایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سعید ابراهیمی
تاريخ: 
26 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
مسیح و مسیحیت در قرآن کریم (ناظر به شبهات مسیحیت)
رشته: 
دین شناسی(ادیان ابراهیمی)
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین نقوی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای جعفر رضایی مجیدپور
تاريخ: 
23 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شرایط و گستره عامل اخلاقی از منظر امامیه و کاتولیک
رشته: 
دین شناسی(ادیان ابراهیمی)
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداکر حسینی قلعه بهمن
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مجتبی نوروی کوهبنانی
تاريخ: 
21 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی نقش معادباوری در فعل اخلاقی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حمیدرضا گودرزی
تاريخ: 
21 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی از منظر ارزش های اجتماعی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداحمد رهنمایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوالفضل خوش اخلاق
تاريخ: 
26 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها