عنوان پايان‌نامه
طراحی الگوی تدوین خط مشی دینی رسانه در حوزه کودک(سیمای ج.ا.ا)
رشته: 
مدیریت رسانه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسن جعفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدامیر جوادی حسینی
تاريخ: 
27 / 06 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی مواجهه با بحران های اجتماعی در سیره حضرت موسی(ع) از منظر قرآن و عهد عتیق
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین نقوی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای رضا قزی
تاريخ: 
01 / 07 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
رابطه نفس و بدن از دیدگاه قرآن
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله محمود رجبی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوذر تشکری صالح
تاريخ: 
10 / 07 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
انسان اجتماعی در اسلام و جایگاه آن در نظریه پردازی اجتماعی
رشته: 
فلسفه علوم اجتماعی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید پارسانیا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای غلام حیدر کوشا
تاريخ: 
26 / 06 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی تحقق عدالت اجتماعی در اسلام و مسیحیت؛مطالعه موردی گفتمان انقلاب اسلامی ایران و الهیات رهایی بخش آمریکای لاتین
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید علی حسنی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدرضا اسدی
تاريخ: 
31 / 06 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
سعادت از دیدگاه اندیشمندان امامیه و نقش آن در علوم انسانی اسلامی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد سعیدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی اصغر ندرخانی
تاريخ: 
23 / 06 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی انتقادی تأثیر نظریه تکامل بر مبانی انسان شناختی علوم انسانی
رشته: 
فلسفه علوم اجتماعی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی مصباح
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حمید امامی فر
تاريخ: 
10 / 07 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تدوین الگوی تفسیر متن اجتماعی با تأکید بر آراء علامه طباطبایی
رشته: 
فلسفه علوم اجتماعی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای احمد واعظی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید محمد معلمی
تاريخ: 
05 / 07 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تحلیل تحقق ایمان در نفس و فرآیند آن از منظر حکمت متعالیه
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب استاد عبدالرسول عبودیت
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید احمد هاشمی
تاريخ: 
03 / 07 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی نظریه شهود عقلی و حسی و نتایج آن بر اساس مبانی حکمت متعالیه
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای سید یدالله یزدان پناه
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمود شریفی
تاريخ: 
27 / 06 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها