عنوان پايان‌نامه
فصل ممیز انسان از نگاه ملاصدرا و تأثیر آن در علوم انسانی(با تأکید بر اخلاق و تربیت)
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد حسین شریفی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حمید عاشوری
تاريخ: 
20 / 07 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تبیین پروژه رهایی بخشی مکتب فرانکفورت و بازسازی آن بر مبنای حکمت اسلامی
رشته: 
فلسفه علوم اجتماعی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب دکتر سید حسین شرف الدین
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد داود مدقق
تاريخ: 
19 / 07 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
جایگاه شریعت در آئین زرتشت
رشته: 
دین شناسی(ادیان ابراهیمی)
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین نقوی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مصطفی قاضی زاهدی
تاريخ: 
16 / 07 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نحوه نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی با استفاده از معرفتهای احتمالی معتبر
رشته: 
فلسفه اقتصاد اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی جابری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدجواد قاسمی
تاريخ: 
16 / 07 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ورود نظام مند ارزش ها در نظریات اقتصاد اسلامی
رشته: 
فلسفه اقتصاد اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ایمان رفیعی پیشوری
تاريخ: 
14 / 07 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی نظری تأثیر مزاج بر مهارت های مدیریتی با تأکید بر منابع اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مجتبی درودی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محسن مالک
تاريخ: 
12 / 07 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تدوین مدل انگیزشی رفتار حمایتی بر اساس منابع اسلامی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا جهانگیرزاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدهادی صبوری
تاريخ: 
08 / 07 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
عوامل مؤثر بر نیازهای انسان از منظر قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علي اوسط باقری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید مجتبی فقیهی
تاريخ: 
07 / 07 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
مبانی و اصول روشی فقه تمدنی
رشته: 
دانش اجتماعی مسلمین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای ابوالقاسم علیدوست
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدحسین متولی امامی
تاريخ: 
15 / 07 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نیازهای متعالی انسان از منظر قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر امیر رضا اشرفی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد امین میقانی
تاريخ: 
03 / 07 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها