عنوان پايان‌نامه
سنجش انفکاک ناپذیری دوگانه انگاری جوهری از دوگانه انگاری ویژگی
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
: جناب دکتر یوسف دانشور
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدحسن فاطمی نیا
تاريخ: 
23 / 10 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نحوه وجود نفس و نقش آن در حل مسأله روان و بدن با تمرکز بر دیدگاه استاد فیاضی
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای یاسر حسین پور
تاريخ: 
25 / 10 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
طراحی و تبیین تعامل تبلیغی حوزه علمیه با رسانه ملی با تأکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری(مورد مطالعه معاونت تبلیغ و امور فرهنگی مرکز مدیریت حوزه های علمیه)
رشته: 
مدیریت رسانه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محسن منطقی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای فضل الله شریفی
تاريخ: 
11 / 10 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ارزیابی شواهد تجربی وجود روح
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسین فاریاب
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای منصور کثیری
تاريخ: 
06 / 10 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی مواجهه اسلام و هندو با مسأله شر
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداکر حسینی قلعه بهمن
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای امیر سام دلیری
تاريخ: 
03 / 10 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ویژگی ها و مراتب سعادت در قرآن با تأکید بر دیدگاه علامه مصباح یزدی
رشته: 
تربیت مربی اخلاق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر اسدالله جمشیدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای هادی غلام زاده
تاريخ: 
03 / 10 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
شاخص های نقد از منظر اخلاق اسلامی با تأکید بر نقدهای سیاسی - اجتماعی
رشته: 
تربیت مربی اخلاق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی حسین خانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمحسن بهروزنژاد
تاريخ: 
01 / 10 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی پاسخ های داده شده به تناقضات کتاب مقدس
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد باغبانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیداسماعیل سیدزاده
تاريخ: 
01 / 10 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
راه های مقابله با هوای نفس از دیدگاه علامه مصباح یزدی
رشته: 
تربیت مربی اخلاق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدرضا موسوی نسب
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مجید غلامی
تاريخ: 
30 / 09 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تبیین آموزه بین الامرین در احادیث امامیه و انطباق آن بر اندیشه کلامی امامیه
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسین فاریاب
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد وحیدی
تاريخ: 
30 / 09 / 99
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها