جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
گونه شناسی اسلام التقاطی در ساحت ارزش های سیاسی و تطبیق آن بر گروه های پس از انقلاب اسلامی ایران
رشته: 
مدرسی معارف اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد جواد نوروزی
استاد مشاور: 
آیت الله عباس کعبی نسب و حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا و حجت الاسلام دکتر حسین ارجینی و حجت الاسلام دکتر احمد رهدار
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام قاسم روان بخش
تاريخ: 
13 / 03 / 95
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها