جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
کرامت انسان در قرآن ودلالت های مبنایی آن در بحث شخصیت در روان شناسی(رویکردهای انسان شناختی،صفات و روان تحلیلی)
رشته: 
تفسیر و علوم قرآن
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید آریان
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ابوالقاسم بشیری
استاد داور: 
آیت الله سید محمد غروی راد
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر علی اوسط باقری
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد حسین شریفی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد مهدی مشایخی
تاريخ: 
24/ 11 /97
ساعت: 
19
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها