جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
چیستی ، اعتبار و هستی اعتباریات
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر علی عباسی
استاد داور: 
حجت الاسلام اکبر میرسپاه و حجت الاسلام دکتر احمد ابوترابی و حجت الاسلام دکتر یارعلی کرد فیروزجائی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام عبدالله فتحی
تاريخ: 
11 / 12 / 95
ساعت: 
19:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها