عنوان پايان‌نامه
واقع گرایی گزاره های خبری قرآن کریم و نقش آن در تفسیر
رشته: 
تفسیر و علوم قرآنی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین مصطفی کریمی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد باقر سعیدی روشن، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی اوسط باقری، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید آریان
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد رضا امین
تاريخ: 
23 / 12 / 93
ساعت: 
19:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها