جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش گرایش عثمانی در تقابل با تشییع
رشته: 
تاریخ تشییع اثنی عشری
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حامد منتظری مقدم
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مهدی فرمانیان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر هدایت پناه
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر جواد سلیمانی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محسن رنجبر
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای وحید میرجانی
تاريخ: 
01 / 12 / 97
ساعت: 
19
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها