جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش پیش فرض های دینی در علوم طبیعی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد مطهری
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمد جعفری و حجت الاسلام دکتر سید حمید رضا حسنی
استاد داور: 
حجت الاسلام اکبر میرسپاه و دکتر یوسف دانشور و دکتر ابوالفضل کیاشمشکی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام داود فاضل فلاورجانی
تاريخ: 
31 / 01 / 96
ساعت: 
16:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها