جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش معنی شناسی زبانی در تفسیر قرآن
رشته: 
تفسیر و علوم قرآن
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد باقر سعیدی روشن
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید آریان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر امیر رضا اشرفی، جناب دکتر پاکت چی و جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی عزیزی کیا
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام غلام محمد شریعتی
تاريخ: 
15 / 6 / 94
ساعت: 
18:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها