جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش جنسیت در داوری های اخلاقی بر اساس اندیشه اسلامی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد حسین شریفی
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
استاد داور: 
جناب آقای دکتر محسن جوادی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسن معلمی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مجتبی مصباح
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای علی جمعه مظفری
تاريخ: 
18/11/96
ساعت: 
18:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها