جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش جریان های فکری معاصر جهان اسلام در تثبیت یا تغییر نظام سلطه
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی
استاد داور: 
دکتر منوچهر محمدی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جواد عبداللهی
تاريخ: 
20 / 11 / 95
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها