جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش تعدیل کننده دین داری و دلبستگی به خدا در رابطه بین دلبستگی ناایمن اولیه و مشکلات سلامت روانی
رشته: 
روانشناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای دکتر رحیم ناروئی
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر حسن تقیان
استاد داور: 
جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد رضا جهانگیرزاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجه الاسلام آقای علیرضا شیخ شعاعی
تاريخ: 
دوشنبه96/11/09
ساعت: 
12:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها