جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش بندگی در معنی داری زندگی در اسلام
رشته: 
مدرسی معارف
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین عسکری سلیمانی امیری
استاد مشاور: 
جناب دکتر حسن یوسفیان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد حسین شریفی، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن جوادی و جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جعفری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام احمد محمدی احمدآبادی
تاريخ: 
21 / 6 / 94
ساعت: 
10:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها