جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش انسان شناسی اسلامی در نظام سیاسی اسلام
رشته: 
مدرسی معارف اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر مهدی امیدی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محسن قمی حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام غلامحسین حمزه خانی
تاريخ: 
22 / 12 / 94
ساعت: 
13:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها