جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش اثباتی و سلبی آموزه های اسلامی در رابطه با رشد علم تجربی
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب دکتر یوسف دانشور
استاد مشاور: 
جناب آقای مهدی مشکی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی رضایی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید یاسر صادقی
تاريخ: 
29 / 6 / 94
ساعت: 
08:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها