عنوان پايان‌نامه
نظریه حاکمیت الهی بر پایه تحلیل فقهی حقوقی اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رشته: 
حقوق
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
: آیت الله عباس کعبی نسب
استاد مشاور: 
جناب دکتر غلامحسین الهام، جناب دکتر عباسعلی کدخدایی
استاد داور: 
جناب دکتر محمد ربیعی، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد نوروزی، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم موسی زاده
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مرتضی الیاسی
تاريخ: 
13 / 12 / 93
ساعت: 
7:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها