جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
موضوع ، روش و هدف علوم انسانی از منظر علامه طباطبایی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی مصباح
استاد مشاور: 
: جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین اکبر میرسپاه
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید روح اله میرنصیری
تاريخ: 
19 / 6 / 94
ساعت: 
8:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها