عنوان پايان‌نامه
مقایسه روش شناسی رویکرد انتقادی فارابی و مکتب فرانکفورت
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب دکتر حسن عبدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی امیدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین قاسم ابراهیمی پور
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام عباس جلال آبادی
تاريخ: 
20 / 12 / 93
ساعت: 
16:45
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها