جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
معیار های برون دینی شناخت دین حق در قرآن
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر یوسف دانشور
استاد مشاور: 
دکتر محمد جعفری
استاد داور: 
دکتر صفدر الهی راد
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مجید نقی لو
تاريخ: 
30 / 09 / 95
ساعت: 
07:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها