جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مراقبت والدینی ادراک شده و ساخت آزمون اولیه آن بر اساس منابع اسلامی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر رحیم میردریکوندی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمد رضا احمدی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر رحیم ناروئی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام احسان فدایی
تاريخ: 
17 / 10 / 94
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها