جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مدیریت تحول گروهی در سازمان از منظر قرآن
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر محمد تقی نوروزی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمد حسن جعفری
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر منصور اسدی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مجتبی یاورفینی
تاريخ: 
28 / 11 / 95
ساعت: 
10:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها