جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مبانی و تعیین گستره حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سید ابراهیم حسینی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمد رضا باقرزاده
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر سید علی میرداماد
دانش‌پژوه: 
محمد حسین گرگانی
تاريخ: 
12 / 02 / 96
ساعت: 
18:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها