جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مبانی و اصول روابط بین الملل از منظر علامه مصباح یزدی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر حسین ارجینی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمود عیسوی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکترعلی مصباح
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حسن محمدی
تاريخ: 
25 / 10 / 95
ساعت: 
19:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها