جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
ماهیت و الزامات فقه پیشرفت
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله اراکی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر علی عباسی و حجت الاسلام علی سائلی
استاد داور: 
حجت الاسلام سید محمد علی مدرسی و حجت الاسلام دکتر محمد جواد ارسطا و حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام امین رضا عابدی نژاد
تاريخ: 
10 / 12 / 94
ساعت: 
19:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها