جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
ماهیت ایمان در قرآن(از بعد گزاره ای و غیرگزاره ای بودن)
رشته: 
کلام
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمود فتحعلی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جعفری
استاد داور: 
جناب آقای دکتر حسن یوسفیان
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد علی مبینی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد نقیب زاده
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای حامد حسینیان
تاريخ: 
16/11/96
ساعت: 
8:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها