جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ماهیت استنتاج بهترین تبیین و بررسی رابطه آن با سایر انواع استدلال
رشته: 
فلسفه علم
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام اکبر میرسپاه
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر علی مصباح
استاد داور: 
دکتر حسن عبدی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام امین معظمی گودرزی
تاريخ: 
15 / 10 / 95
ساعت: 
12:45
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها